Mer om silvertärnan

Silvertärnan flyttar allra längst av alla fåglar. Den lämnar våra trakter under höstsommaren och övervintrar i drivisbältet utanför Antarktis. Silvertärnan Silvia blev berömd på 1990-talet när den hade flyttat mellan Sverige och Antarktis åtminstone 21 gånger.

.

Lyssna här

Silvertärna

Sterna paradisaea (latin)
Tjierrek (lulesamiska)
Čearret (nordsamiska)

Silvertärnan flyttar ända från Antarktis för att komma till våra trakter. Här stannar den för att para sig och föda sina ungar. Den håller alltid till nära vatten eftersom den lever av småfisk. Du kan se den vid fjällsjöar, vid sjöar en bit ner i skogslandet men också längs ostkusten.

Silvertärnan kan vara aggressiv och intensivt försvara sitt bo, också mot människor. Den är lätt att lägga märke till eftersom den kan komma störtdykande emot dig. Om du kommer riktigt nära boet riskerar du att silvertärnan slår till mot ditt huvud.

Det lulesamiska namnet för silvertärna, tjierrek, finns i en del platsnamn, till exempel Tjierrekluokta, ”Silvertärneviken” i Divttasvuotna/Tysfjord nära Laponia.